Medlemsvilkår

Alt om booking, betaling og medlemsskap i Flow

KJØPS- OG BOOKINGBETINGELSER

Booking og betaling

Alle kjøp og påmeldinger til klasser, kurs og arrangement i regi av Flow, skjer via bookingsystemet vårt i YOGO med betalingstjenester fra Reepay.

Når du betaler i bookingsystemet, går du gjennom en sikker betalingsterminal der du legger inn kredittkortnummeret ditt og CVV-kode. Kortinformasjonen er kryptert og vil verken før eller etter kjøpet være tilgjengelig for noen andre, heller ikke for Flow sin administrasjon.

Du kan kun booke klasser og melde deg av klasser i bookingsystemet vårt – ikke over telefon eller e-post. Når klassene er fulle, vil du settes på venteliste.

Du må melde deg av klasser senest 4 timer før klassen starter, slik at medlemmer som eventuelt står på venteliste har muligheten til å godta sin plass, og du kan ha timen tilgode. Du kan fint booke deg inn på annen klasse.
Vi refunderer ikke klipp etter 4 timers fristen.  Ved for sen avmelding kommer et beløp på 49; og ingen oppmøte kommer det et beløp på 99,-. Er det spesielle ting som sykdom ect, send oss en mail så hjelper vi selvfølgelig til.

Privattimer

Privattimer må avbestilles senest 24 timer før avtale. Avbestilles timen senere enn 24 timer før belastes hele beløpet.

Kurs, workshops/Events

Vi refunderer ikke kursavgift på kurs og workshops uten godkjent avmelding som legeerklæring på sykdom/skade, men er fleksible med tanke på å finne et alternativ dersom forutsetningene for å ta kurset endrer seg. For workshops med kursavgift over kr 500 refunderes 50% av beløpet minus et eventuelt depositum ved avbestilling senest 3 uker før.

Klippekort

Klipp og klippekort har 6 mnd gyldighet. Vi refunderer ikke kjøp av klipp og tar forbehold om endringer i timeplanen.

Avlysninger

Flow kan avlyse klasser, kurs og workshoper med for få påmeldte. Når klasser blir avlyst, vil du få refundert klipp som du kan bruke på en annen klasse. Når kurs/workshops blir avlyst, vil du få tilbud om nytt kurs eller refundert kursavgiften.
Flow kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i forbindelse med arrangementer, ferieavvikling, helligdager og lignende. Om vi blir pålagt å stenge studioet mer enn 2 uker som følge av uforutsette hendelser, vil medlemskapet automatisk fryses og gyldigheten på klipp utvides tilsvarende den tiden vi har stengt.

Medlemskap

Medlemskap med binding har 12 måneders bindingstid eller ingen bindingstid.  Medlemskapet løper automatisk til det blir sagt opp, også etter de første 12 månedene. Etter bindingstiden er det 1 måneds oppsigelsesfrist fra den 1. i påfølgende måned.
Du kan ikke overdra ditt personlige medlemskap til en annen person. Du plikter til enhver tid å holde brukerinformasjon som e-post og telefonnummer oppdatert. Husk å å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto etc.

Kurs

Kurs har bindingstid i 1 (ett) semester av gangen . I denne perioden betaler du månedsavgift for et gitt antall timer per uke, og reserverer dermed plass på samme tidspunkt hver uke. Vi er behjelpelige med å legge til rette for å ta igjen timer, og du kan bruke de på andre klasser, men du er ikke garantert å kunne ta igjen alle timer hvis du ikke kan møte til din faste time. Tapte timer kan ikke overføres til neste semester.
Medlemskapet kan ikke fryses eller sies opp i perioden, og kan kun avsluttes før bindingstiden er ute dersom du av dokumenterbare årsaker ikke kan trene hos oss. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i avtaleperioden må dokumenteres. Oppsigelse innenfor bindingstiden godkjennes ikke før dokumentasjon er mottatt.
Student/honnør
Flow gir 20% til Studenter/honnører, student bevises ved innmelding. Du plikter selv å oppgi endring av medlemsstatus. Studentmedlemskap vil automatisk bli priset opp til gjeldende ordinær pris etter bindingstidens utløp, med mindre nytt studentbevis er fremlagt.
Bedriftsmedlemskap
Hvis du har et rabattert bedriftsmedlemskap og arbeidsforholdet til den aktuelle bedriften opphører, overføres medlemskapet automatisk til ordinært medlemskap. Du betaler ordinær medlemsavgift fra tidspunktet for overgang. Endring av medlemskontrakt medfører ikke ny bindingstid, med mindre annet er avtalt.

Frys av medlemskap

Medlemskap kan fryses fra 1 til 12 måneder ved følgende grunner:
Sykdom/skade som er dokumentert ved legeattest og som medfører at du ikke kan benytte deg av treningstilbudet. Svangerskap som medfører at du ikke kan, eller ønsker, å trene. Utstasjonering i jobb eller studier / militær tjeneste som er langt unna. Ferie i minst 1 måned. Ta kontakt om det er noe spesielt, vi hjelper gjerne til der vi kan.
Søknad om frys av medlemskap må skje skriftlig  til info@flowdrammen.no.
Vi kan ikke fryse medlemskap med tilbakevirkende kraft. Ved frys av medlemskap belastes et administrasjonsgebyr på kr 100.
Medlemskap fryses i hele måneder. Medlemskapet åpnes automatisk etter endt periode, og du må selv sørge for å ta kontakt med oss for eventuell videre frys.
Bindingstiden forskyves med like mange dager som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir opp til 12 betalende måneder.
Betalingsfri periode kan avvike fra fryseperiode, men utgjør like mange dager.
Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og eventuell nødvendig dokumentasjon må følge fryssøknaden.
Fryssøknaden vil ikke bli behandlet før dokumentasjon foreligger.
Frys av kontraktsperiode gjelder maksimum 12 måneder.
Det beregnes opptil 14 dagers behandlingstid.
Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse fra Flow.
Ved oppsigelse av medlemskapet innenfor en frysperiode vil frysperioden bli avsluttet for oppsigelsesmåneden slik at medlemsavgift for denne blir belastet.
Oppsigelsesmåneden kan ikke fryses.

Oppsigelse av medlemsavtale

Oppsigelse må skje skriftlig  til info@flowdrammen.no. Oppsigelsestiden er 1 (en) måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Dette gjelder både for medlemskap med 6 og 12 mnd og ingen bindingstid.
Ved oppsigelse skal du innen 14 dager motta skriftlig bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må du selv ta kontakt med Flow.
Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom du av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på senteret. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i avtaleperioden må dokumenteres. Oppsigelse innenfor bindingstiden godkjennes ikke før dokumentasjon er mottatt.

Manglende betaling

Som medlem er du selv ansvarlig for å ha et gyldig og aktivt bankkort tilknyttet din brukerprofil i YOGO, og at avtalen har riktig beløpsgrense i banken din. Hvis vi ikke lykkes med å trekke månedlig beløp mer enn 5 ganger vil Flow utstede faktura, og deretter purring hvor fakturagebyr vil påløpe. Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato, sendes kravet til 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler iht inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved vesentlig mislighold av betaling, med dette menes 2 ubetalte eller flere forfalte krav, kan Flow sperre adgangen til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel, vil gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling i sin helhet.

Ansvar

Flow fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
Flow vil til enhver tid holde utstyr og lokaler i best mulig stand.
Hvis du har skader eller andre ting som må tas hensyn til er det viktig at du selv tar ansvar for å gi oss beskjed om det, slik at vi kan tilrettelegge for det i timene.

Prisjusteringer

Flow forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler. Du betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Flow kan justere månedsprisen i forhold til konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk Sentralbyrå maksimum en gang per år. Utover prisjustering i forhold til KPI forekommer det ikke prisendringer under bindingstiden, så sant du selv ikke har endret avtalen.

Ta kontakt dersom du har spørsmål rundt dette.